tel.: 603 720 806 petr.slavik@online21.cz
Vyberte stránku

Platební a storno podmínky

 1. Klient odesláním závazné objednávky souhlasí s platebními a storno podmínkami pořadatele školení.
 2. Pořadatel zašle obratem e-mailem fakturu za účast na školení, kterou je potřeba uhradit v termínu splatnosti, nejpozději 4 pracovní dny před uskutečněním školení.
 3. Místo na akci je závazně rezervováno ve chvíli úhrady účastnického poplatku.
 4. Při zrušení objednávky 10 a více pracovních dnů před datem konání akce vrátí pořadatel celou zaplacenou částku do 10 pracovních dnů na účet klienta.
 5. Při zrušení objednávky méně jak 10 pracovních dnů před uvedeným termínem konání akce účtujeme 100 % z celkové ceny.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci, a to v těchto případech:
  1. Není naplněn minimální počet účastníků. Tento počet je uveden u každé akce.
  2. Lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky zajistit vedení akce.
  3. V případě zrušení akce z důvodu na straně pořadatele bude tato skutečnost neprodleně oznámena klientovi a zaplacená částka bude vrácena do 10 pracovních dnů na účet klienta.
 7. Klient zaplacením souhlasí s případným uveřejněním fotek a videa z průběhu akce na (a nikoli výlučně) webových stránkách www.online21.cz a v dalších kanálech na sociálních sítích, tisku apod.